Quy chế hoạt động

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Quảng Ninh (viết tắt là: CLB) hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh có quy chế hoạt động và Ban Chấp hành riêng, CLB là thành viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điều 1: Tên gọi, Biểu trưng (Logo) và trụ sở Câu lạc bộ

 1. Tên gọi: Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Ninh
 2. Biểu trưng (Logo):
 3. Trụ sở: Tổ 4, khu 4C, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Điều 2. Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ

 1. Câu lạc bộ là nơi kết nối và hội tụ của Đoàn viên thanh niên, doanh nhân sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khát vọng khởi nghiệp, có niềm đam mê kinh doanh và luôn luôn có tinh thần khởi nghiệp.
 2. Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, tích cực, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ mua chéo sản phẩm của nhau. Giúp thiếu niên, thanh niên, doanh nhân khởi nghiệp phù hợp với trào lưu hội nhập trên địa bàn Quảng Ninh, trong nước và quốc tế.
 3. Hỗ trợ nhau về pháp lý trong doanh nghiệp, tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp cùng nhau phát triển.
 4. Chia sẻ công việc dư thừa của các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ khi ký kết được nhiều hợp đồng và nguồn vốn dư thừa của doanh nghiệp.
 5. Xây dựng Quỹ khởi nghiệp trị giá 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) do Thành viên Câu lạc bộ đóng góp. Mục đích của việc xây dựng quỹ này là để hỗ trợ khởi nghiệp và là quỹ dự phòng tài chính dành cho tất cả các Thành viên tham gia đóng góp nhằm phát triển kinh tế doanh nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

 1. Câu lạc bộ hoạt động độc lập theo hình thức mở, trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm về kinh phí, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận.
 2. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ do các Thành viên đóng góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Thành viên

 1. Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp là câu lạc bộ mở, Thành viên phải là những người đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Là thiếu niên, thanh niên, doanh nhân trẻ muốn khởi nghiệp, kinh doanh tại Quảng Ninh
 • Cá nhân muốn gắn bó, đóng góp tích cực với phong trào, hoạt động của CLB
 • Cá nhân tuân thủ quy chế hoạt động của CLB
 1. Tại thời điểm Quy chế Câu lạc bộ này được thông qua lần đầu tiên, Câu lạc bộ đã có một số Thành viên (những Thành viên tiền thân của Câu lạc bộ).
 2. Mở rộng mỗi huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh sẽ thành lập một Câu lạc bộ trực thuộc nếu tập hợp được từ 30 Thành viên trở lên.

Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Thành viên

 1. Quyền lợi của Thành viên:
  Thành viên Câu lạc bộ có quyền và lợi ích sau:
 • Được Ban Chấp hành CLB xác nhận tư cách thành viên Câu lạc bộ bằng cách ghi vào danh sách thành viên CLB và thông báo công khai lên diễn đàn hoặc website của CLB.
 • Được tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Chấp hành Câu lạc bộ.
 • Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Giám sát hoạt động của Ban Chấp hành. Khiếu nại các quyết định của Ban Chấp hành nếu vi phạm Quy chế.
 • Được tham gia vào các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.v.v.
 • Được hưởng ưu đãi đối với các dịch vụ khác nhau do Câu lạc bộ mang lại với giá ưu đãi.  
 • Được ra khỏi Câu lạc bộ khi xét thấy không thể tiếp tục là Thành viên.
 1. Nghĩa vụ của Thành viên:
  Thành viên Câu lạc bộ có nghĩa vụ sau:
 • Tuân thủ Quy chế, quyết định của Câu lạc bộ và Ban Chấp hành.
 • Đóng Quỹ CLB hàng năm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ hoặc ủy quyền cho Thành viên khác tham gia các cuộc họp của Câu lạc bộ.
 • Giữ gìn và bảo vệ uy tín, hình ảnh của Câu lạc bộ. 
 • Luôn coi trọng và gìn giữ sự đoàn kết trên tinh thần thẳng thắn, đề cao tính trung thực, cao thượng và giúp đỡ nhau chân thành nhằm nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn.
 • Không phân biệt đối xử giữa các Thành viên với nhau.
 • Không được lợi dụng danh nghĩa của Câu lạc bộ để tiến hành các hoạt động trái với mục đích của Câu lạc bộ, gây tổn thất cho các Thành viên và uy tín của Câu lạc bộ. 
 • Không được tự mình đứng ra tổ chức các hoạt động mang tính chất cá nhân, nhưng lấy danh nghĩa của Câu lạc bộ mà không được sự đồng ý của Ban Chấp hành Câu lạc bộ.
 • Thành viên cư trú ở địa phương cấp huyện nào thì sinh hoạt và đóng Quỹ tại CLB cấp huyện ở địa phương đó.

Điều 6. Chấm dứt tư cách Thành viên

 1. Tư cách Thành viên có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
 • Thành viên có Đơn xin thôi tham gia Câu lạc bộ.
 • Thành viên có hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu và tổn hại đến uy tín Câu lạc bộ.
 • Có bằng chứng cho thấy Thành viên tiếp tục có hành vi gian lận nghiêm trọng sau khi đã được Ban Chấp hành cảnh cáo.
 • Thành viên không tham gia cả hai hoạt động chính thức của Câu lạc bộ trong một năm trừ trường hợp bất khả kháng như: sức khoẻ, việc hiếu hỷ gia đình, công tác…
 • Thành viên chậm đóng Quỹ CLB phí từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.
 1. Ban Chấp hành Câu lạc bộ có quyền quyết định chấm dứt tư cách Thành viên đối với các trường hợp (b) và (c) khoản 1 ở trên. Ban Chấp hành có quyền quyết định chấm dứt tư cách Thành viên đối với các trường hợp (d) và (e) khoản 1 ở trên. Việc thông báo chấm dứt tư cách Thành viên sẽ được Ban Chấp hành thông báo toàn thể Thành viên qua thư điện tử hoặc tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ gần nhất.
 2. Người bị chấm tư cách Thành viên phải trả lại thẻ Thành viên (nếu có), không còn các quyền của Thành viên tại thời điểm chấm dứt và không có quyền đòi lại mọi khoản phí hay tiền do Thành viên đã đóng góp cho Câu lạc bộ.
 3. Những người bị chấm dứt tư cách Thành viên theo trường hợp (a) khoản 1 ở trên, có quyền xin trở lại thành Thành viên khi nộp đơn xin gia nhập Câu lạc bộ. Đối với những người bị chấm dứt tư cách Thành viên trong trường hợp (b), (c), (d) và (e) khoản 1 ở trên, Ban Chấp hành xem xét việc xin trở lại thành Thành viên sau 6 tháng kể từ ngày bị chấm dứt tư cách Thành viên.

Điều 7. Cơ cấu, tổ chức của Câu lạc bộ

 1. Hội nghị Ban Chấp hành Câu lạc bộ. Ban Chấp hành gồm Chủ tịch các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Ủy viên Ban chấp hành.
 2. Tất cả các thành viên các CLB trực thuộc đều là thành viên chung của CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Ninh.

Điều 8. Họp Hội nghị Câu lạc bộ thường niên và bất thường

 1. Ban Chấp hành Câu lạc bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ bao gồm tất các các Thành viên Ban Chấp hành.
 2. Hội nghị Câu lạc bộ thường niên được tổ chức vào thời gian Hội nghị UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để tổng kết đánh giá hoạt động và đề ra chương trình hoạt động tiếp theo của Câu lạc bộ.
 3. Hội nghị Câu lạc bộ bất thường do Ban Chấp hành triệu tập tại bất kỳ thời điểm nào theo đề nghị của Chủ tịch hoặc Tổng thư ký Câu lạc bộ hoặc ít nhất trên 50% tổng số Thành viên để giải quyết ngay các sự việc khẩn cấp.
 4. Nội dung chủ yếu quyết định tại Hội nghị Câu lạc bộ:
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Chấp hành trong thời gian qua và chương trình hoạt động, ngân sách của Câu lạc bộ trong thời gian tới.
 • Thông qua báo cáo tài chính của Câu lạc bộ.
 • Quyết định mức đóng Quỹ CLB của Thành viên, thù lao của Ban Chấp hành.
 • Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Xem xét lại các quyết định của Ban Chấp hành.
 • Chấm dứt tư cách Thành viên.
 • Các vấn đề khác mà Hội nghị Câu lạc bộ thấy cần thiết.

Điều 9. Ban Chấp hành

 1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất, điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các thành viên Ban Chấp hành. Tổng số lượng thành viên Ban Chấp hành không quá 30 người. Cơ cấu Ban chấp hành cấp tỉnh bao gồm Ban thường trực CLB đương nhiệm và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CLB cấp huyện. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 3 năm.
 2. Chủ tịch Câu lạc bộ do Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định. Các thành viên Ban Chấp hành do Chủ tịch lựa chọn, trên cơ sở kết quả tự ứng cử và đề của của các Thành viên.
 3. Những Thành viên có đủ uy tín, tâm huyết và năng lực đều có thể ứng cử hoặc được đề cử vào Ban Chấp hành. Thành viên có nhiều uy tín và đóng góp to lớn đối với việc hình thành, xây dựng và phát triển của phong trào Doanh nhân trẻ khởi nghiệp có thể được bầu làm Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ. 
 4. Ban Chấp hành họp thường kỳ 3 tháng một lần để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Câu lạc bộ, bàn bạc và quyết định các giải pháp cần thiết để thực hiện các quyết định. Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch.
 5. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành
 • Tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy chế Câu lạc bộ, Quyết định của Ban Chấp hành Câu lạc bộ.
 • Báo cáo Hội LHTN Việt Nam Quảng Ninh Và CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam về tình hình tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ và xây dựng chương trình hoạt động, ngân sách của Câu lạc bộ trong năm tiếp theo.
 • Cùng Chủ tịch quyết định các vấn đề về nhân sự Ban Chấp hành.
 • Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành.
 • Triệu tập họp Ban Chấp hành Câu lạc bộ thường niên hoặc bất thường.
 • Quyết định khen thưởng, kỷ luật cảnh cáo Thành viên.
 • Xét kết nạp, chấm dứt tư cách Thành viên trong phạm vi thẩm quyền của mình; tổ chức xử lý các khiếu nại của Thành viên.
 • Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí.
 1. Cuộc họp của Ban Chấp hành được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên 50% số lượng thành viên Ban Chấp hành tham dự. Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có đa số thành viên Ban Chấp hành tham dự chấp thuận, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch.

Điều 10. Chủ tịch, Tổng thư ký và thành viên Ban Chấp hành

 1. Chủ tịch Câu lạc bộ do Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định..
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch:
 • Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế, quyết định của Ban Chấp hành Câu lạc bộ.
 • Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành.
 • Ký các văn bản về việc phê chuẩn, kết nạp, chấm dứt tư cách Thành viên, khen thưởng, kỷ luật đối với các Thành viên, những văn bản thỏa thuận, hợp tác quan trọng với các tổ chức thể thao – kinh tế – xã hội trong và ngoài nước sau khi đã được Ban Chấp hành thông qua.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và toàn thể Thành viên về hoạt động của Câu lạc bộ và quyết định của mình.
 1. Các Phó chủ tịch:

Mỗi Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn do Chủ tịch phân công

 1. Tổng Thư ký Câu lạc bộ là người điều hành hoạt động Câu lạc bộ, có trách nhiệm và quyền hạn như sau:
 • Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định và hoạt động của Ban Chấp hành.
 • Tạo dựng, đảm bảo mối quan hệ hợp tác có lợi cho Câu lạc bộ với các tổ chức, câu lạc bộ khác.
 • Tham mưu cho Chủ tịch và Ban Chấp hành về các giao dịch và ký kết các văn bản và các hợp đồng hợp tác, các tổ chức thể thao – kinh tế – xã hội trong và ngoài nước theo chỉ đạo của Ban Chấp hành.
 • Tổ chức điều hành các hoạt động, sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ;
 • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về nhiệm vụ được giao; báo cáo với Chủ tịch về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ.
CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 11.   Các hoạt động chính thức hàng năm

 1. Câu lạc bộ sẽ có dự thảo chương trình hoạt động cho từng năm và tổ chức các hoạt động của năm vào thời điểm thích hợp.
 2. Các Thành viên có quyền và có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức trừ trường hợp bất khả kháng, nhưng phải thông báo với Ban Chấp hành.
 3. Ngoài các hoạt động chính thức, Ban Chấp hành Câu lạc bộ căn cứ tình hình thực tế sẽ tổ chức thêm các hoạt động phù hợp vì lợi ích của Câu lạc bộ và Thành viên.
CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 12. Quản lý tài chính của Câu lạc bộ

 1. Các nguồn thu của Câu lạc bộ:
 • Tiền Quỹ CLB do các Thành viên đóng.
 • Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
 1. Các khoản chi của Câu lạc bộ gồm: 
 • Chi cho các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ theo quyết định của Ban Chấp hành.
 • Các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ bao gồm:
 • Phụ cấp trách nhiệm của Tổng Thư ký Câu lạc bộ
 • Công tác phí cho các chuyến công tác phục vụ lợi ích của Câu lạc bộ.
 • Các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu do Ban Chấp hành xây dựng trên tinh thần tiết kiệm và phù hợp với hoạt động của CLB
 1. Các khoản thu của Câu lạc bộ sẽ được giữ tại một tài khoản mở tại một ngân hàng thương mại do Ban Chấp hành quyết định.
 2. Việc quản lý tài chính của Câu lạc bộ phải được thực hiện theo chế độ sổ sách, minh bạch. Các khoản thu, chi của Câu lạc bộ phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách, báo cáo công khai

Điều 13. Quỹ Câu lạc bộ

      Quỹ CLB do các Thành viên CLB đóng theo năm (tính từ ngày 01/01 hàng năm) và không muộn hơn 30/01 hàng năm. Mức đóng cụ thể như sau: 
Ban Chấp hành và Thành viên đóng Quỹ CLB là: 2.000.000đ/năm (Hai triệu đồng)

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Điều 14. Khen thưởng 

      Thành viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động cũng như nâng cao hình ảnh và uy tín của Câu lạc bộ được Ban Chấp hành quyết định khen thưởng hàng năm. Tiêu chí khen thưởng sẽ do Ban Chấp hành xây dựng và báo cáo Câu lạc bộ.

Điều 15. Kỷ luật

      Thành viên vi phạm Quy chế, không thực hiện quyết định của Ban chấp hành, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền lợi của Câu lạc bộ sẽ tùy theo mức độ nặng, nhẹ phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc chấm dứt tư cách Thành viên theo quy định tại Quy chế này.

Điều 16. Khiếu nại

      Ban Chấp hành không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại cá nhân giữa các Thành viên.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

      Ban Chấp hành Câu lạc bộ có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của Câu lạc bộ.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

      Bản Quy chế này có 6 chương 18 điều đã được Hội nghị Ban Chấp hành Câu lạc bộ thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng  03 năm 2017.