Chiều ngày 25/11/2022 CLB Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Ninh tổ chức chương trình họp Ban Chủ tịch, đánh giá kết quả hoạt động CLB năm 2022

Chiều ngày 25/11/2022 CLB Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Ninh tổ chức chương trình họp Ban Chủ tịch, đánh giá kết quả hoạt động CLB trong thời gian qua.

Anh Phạm Quang Tùng – Chủ tịch CLB Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Ninh phát biểu

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chủ tịch tự đánh giá bản thân, đưa ra kế hoạch, hành động trong nhiệm kỳ. Thống nhất các nội dung, Điều lệ sửa đổi bổ sung trình BCH thông qua.

Thành viên trong Ban Chủ tịch cùng họp

Định hướng, hỗ trợ, hướng dẫn các CLB huyện thị, thành phố tổ chức kiện toàn BCH, Đồng hành, chia sẻ, gắn kết thành viên Ban Chủ tịch và BCH.

Thống nhất hoạt động đồng nhất trong Ban Chủ tịch và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2022. Lên kế hoạch họp BCH và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *